کتاب ویروس HTLV-I و بیماریهای وابسته

کتاب اولین کنگره بین المللی بیماری HTLV-i  
ادمين       ۱۳۸۹/۱۰/۱۵       کتاب ویروس HTLV-I و بیماریهای وابسته

راهنمای پزشکان

admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۵       پمفلت

کتابچه خلاصه مقالات

admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       کتابچه خلاصه مقالات

راهنمای عموم

admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۳       پمفلت

تاریخچه کشف HTLV-I

admin       ۱۳۸۹/۱۰/۴       اسلاید ها در کنگره htlv-i

صفحات :
۱
 

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I